Wie zijn wij

Wie zijn wij

Kinderen moeten actief deelnemen aan de activiteit om zo hun ontplooiingskansen te optimaliseren.
We hechten vooral belang aan respect hebben ten opzichte van elkaar en de lesgevers.
Deelnemen is belangrijker dan winnen !

Er zijn naschoolse activiteiten voor jongens en meisjes. Ook trachten we elk jaar enkele nieuwe activiteiten te introduceren. Het volgende schooljaar staat er o.a. koken en circus  op het programma.